Giờ làm việc: 7:30-17 (Thứ 2 - Thứ 7)

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

1.  Mục đích thu thập thông tin cá nhân
- Dùng để giao dịch, giao hàng với Khách hàng
- Sử dụng những thông tin cá nhân của khách hàng  để thông báo cho khách hàng  về những sản phẩm, dịch vụ của công ty, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ sử dụng sản phẩm, hoặc cũng có thể liên lạc với khách hàng  qua các cuộc khảo sát nhằm thu thập ý kiến của khách hàng  về các dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ mới có thể sẽ được cung cấp. công ty cổ phần TQK Việt Nam cũng có thể sử dụng tên, địa chỉ cá nhân (hoặc địa chỉ cơ quan) và số điện thoại của bạn để gửi bưu phẩm (nếu có).
2.  Phạm vi sử dụng thông tin;
Nội bộ công ty và khách hàng.
3.  Thời gian lưu trữ thông tin;
-  Thời gian lưu trữ thông tin của bạn là vô thời hạn.
- Khách hàng  hoàn toàn có thể từ chối và yêu cầu TEXTRA xóa thông tin cá nhân của khách hàng  đã cung cấp, từ chối tiếp nhận dịch vụ chăm sóc khách hàng nếu thấy không phù hợp bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu qua email, hoặc gọi điện thoại.TEXTRA hoàn toàn tôn trọng thông tin cá nhân và quyết định của khách hàng, cam kết thực hiện xóa dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng  khi nhận được yêu cầu của khách hàng . Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của bạn có liên quan đến đơn hàng, hay dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi thì vẫn được Công ty cổ phần TEXTRA Việt Nam quản lý và lưu hành nội bộ.
4.  Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;
- Bộ phận đóng hàng, giao hàng.
- Cơ quan chức năng khi có yêu cầu
5.  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;
Công ty cổ phần Liên Doanh Sơn Thế Kỷ
Địa chỉ: Số 15 ngõ 169 Nam Dư - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: 0932.39.1516
Email: cuong3mc@gmail.com
6.  Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.
Công ty cổ phần Liên Doanh Sơn Thế Kỷ
Địa chỉ: Số 15 ngõ 169 Nam Dư - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: 0932.39.1516
Email: cuong3mc@gmail.com
7.  Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
- Khách hàng  Liên hệ Công ty cổ phần Liên Doanh Sơn Thế Kỷ
Địa chỉ: Số 15 ngõ 169 Nam Dư - Phường Thanh Trì - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
ĐT: 0932.39.1516
Email: cuong3mc@gmail.com